Στον 20ο αιώνα, τον αιώνα των μεγάλων κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών αλλαγών, άλλαξε και ο ρόλος της γυναίκας, στην οικογένεια στην κοινωνία στην οικονομία.
Η καταπίεση και η υποβαθμισμένη θέση της γυναίκας ανά τους αιώνες, ώθησαν τις γυναίκες σε αγώνες και στη δημιουργία του γυναικείου κινήματος για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.

Σουφραζέτες

Οι πρώτοι αγώνες των γυναικών έχουν καταγραφεί στα 1857, όταν οι υφάντρες της Νέας Υόρκης ξεσηκώθηκαν σε διαμαρτυρία, ζητώντας ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και ίση αμοιβή με τους άντρες.
Στις 8 Μαρτίου του 1908, 15.000 γυναίκες διαδήλωναν στη Νέα Υόρκη ζητώντας λιγότερες ώρες εργασίας και το δικαίωμα ψήφου.
Το 1910 στην Κοπεγχάγη, η Clara Zetkins, επικεφαλής του τομέα Γυναικών του Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος της Γερμανίας, πρότεινε την καθιέρωση της Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας. Μιας μέρας, που θα γιορτάζονται σε όλο τον πλανήτη οι αγώνες των γυναικών για ίσα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα.
Οι αγώνες αυτοί, για την ισότητα των φύλων, είχαν τέτοια αποτελέσματα, ώστε αυτά που ήταν αδιανόητα για τις προηγούμενες γενιές, σήμερα, να θεωρούνται αυτονόητα.

Ελλάδα 20ος αιώνας


Στην Ευρώπη σήμερα, δεν προτείνονται και δεν ασκούνται πολιτικές, εάν δε μπει η διάσταση του φύλου. Εάν δε ληφθεί υπόψη, ο ρόλος και των δύο φύλων και οι επιπτώσεις αυτών των πολιτικών και στα δύο φύλα.
Η καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων της γυναίκας σήμερα, μας γυρίζει πίσω σε άλλους καιρούς.
Η ανδρική κυριαρχία σε όλες τις θέσεις εξουσίας, οικονομικής και πολιτικής, είναι αυτή που χρεώνεται σήμερα την κατάρρευση του συστήματος, ενώ ταυτόχρονα, η ανεργία στις γυναίκες, αυξάνεται κατακόρυφα.
Η συμμετοχή των γυναικών στα κοινά, στο σχολείο, στους συλλόγους, στους συνεταιρισμούς, στο συνδικαλισμό, στην αυτοδιοίκηση, στο κοινοβούλιο, στην κυβέρνηση, μπορεί να αλλάξει τον κόσμο και να τον κάνει καλύτερο