ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το κείμενο αναφέρεται στη συμμετοχή των γυναικών στη λήψη των αποφάσεων σε σχέση με αυτή των ανδρών. Αρχικά, αν και με την παροδο του χρόνου αυτή η ανισότητα ειναι λιγότερο αισθητή, ακόμα υπάρχει ανάμεσα στα δύο φύλα, καθώς η πολιτική εξουσία συγκεντρώνεται κυρίως στα χέρια των ανδρών. Αυτό οφείλεται στα στερεότυπα που αναπαράγονται σχετικά με τις ικανότητες της γυναίκας σε πολιτικές θέσεις, τη δυπιστία των πολιτών για το αν μπορούν οι γυναίκες να δοιηκήσουν τόσο υψηλόβαθμες θέσεις και η έλλειψη οικονομικών πόρων. Συνεπώς, μετά από έρευνα που έγινε τόσο σε πολίτες όσο και σε πολιτικούς άνδρες και γυναίκες (κυρίως γυναίκες), ο προσδόκιμος μέσος όρος της συμμετοχής των γυναικών σε πολιτικές θέσεις είναι πολύ χαμηλός. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τα αξιώματα στην Τοπική Αυτοδοιήκηση τα ποσοστά είναι πιο υψηλά σε σχέση με αυτά στις Εθνικές Εκλογές της χώρας μας, αφού οι πολίτες δυστάζουν να επιλέξουν μια γυναίκα ως Πρωθυπουργό ή Υπουργό, αν και ένα μεγάλο ποσοστό των ερωτώμενων θεωρεί τις γυναίκες καταλληλότερες. Έτσι, οι γυναίκες έχουν ενθαρρυνθεί μέσα από τα γυναικεία σωματεία και αρκετοί πολίτες υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες είναι ικανές για τέτοιου είδους θέσεις, διότι είναι πιο ειλικρινείς και ευαισθητοποιούνται περισσότερο από τους άνδρες για τα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία και την εκπαίδευση, σε αντίθεση με τους άνδρες, που δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην οικονομική πολιτική. Ωστόσο, η γυναιίκα έχει λιγότερο χρόνο να ασχοληθεί με τα πολιτικά ζητήματα από τον άνδρα λόγω των οικογενειακών υποχρεώσεων και της έλλειψης ισότιμης αντιμετώπισης με τους άνδρες. Όσον αφορά τα αποτελέσματα της έρευνας στις γυναίκες πλιτικούς, υποστηρίζουν ότι η πλειοψηφία εισέρχεται για πρώτη φορά στο χώρο της πολιτικής, ενώ έχουν στήριξη απο το στενό οικογενειακό τους περίγυρο και την παράταξη στην οποία βρίσκονται. Αντίθετα, τα ΜΜΕ και οι χορηγοί δεν εγκρίνουν την ένταξη των γυναικών στο χώρο της πολιτικής. Ωστόσο, η έλλειψη προηγούμενης πολιτικής εμπειρίας, η έλλειψη χρόνου, οι εμφύλιες προκαταλήψεις, η μη προβολή των γυναικών απο τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και η έλλειψη επαρκών οικονομικών ποσών συνιστούν τους βασικότερους λόγους που εμποδίζουν τη συμμετοχή των γυναικών στα Κέντρα Λήψης Πολιτικών Αποφάσεων. Επιπρόσθετα, πιστεύουν ότι δεν υπάρχει δυσπιστία εκ μέρους των πολιτών σχετικά με τη συμμετοχή τους στα κοινά και ότι οι γυναίκες ψηφοφόροι τις υποστηρίζουν σε κάθε εκλογική διαδικασία. Επιπλέον, απορρίπτουν δογματικά την άποψη ότι η πολιτική είναι μονο για τους άνδρες, δηλώνουν ότι είναι ικανότερες εξαιτίας της αμεροληψίας τους και θεωρούν αναγκαία τη συμβολή τους στα Εθνικά Κοινοβούλια. Αναφέρουν ότι η πολιτική τους δραστηριότητα είναι περισσότερο αποτελεσματική απο των ανδρών στη κοινωνική απασχόληση, προνοια, εκπαίδευση, ασφάλεια, τουρισμό κλπ επειδή ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Τέλος, οι γυναίκες πολιτικοί έχουν καθοριστικό ρόλο στη αλλαγή των αντιλήψεων στο πολιτικό προσκήνιο και είναι πεπεισμένες ότι η συμμετοχή των γυναικών στα Κέντρα Λήψης Πολιτικων Αποφάσεων θα προωθήσει την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων σε μεγάλο βαθμό.πίσω