Τα εμπόδια στην ανέλιξη των γυναικών προέρχονται από ποικίλες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των στερεοτύπων φύλου παγιωμένων σε μικρή ηλικία και της σημαντικής επίδρασης της επαγγελματικής ζωής πολλών γυναικών που διακόπτεται καθώς αποσύρονται προσωρινά από την αγορά εργασίας για να φροντίσουν τα ανήλικα παιδιά τους. Ωστόσο, αν και η αμειβόμενη εργασία ωφελεί από πολλές πλευρές τις γυναίκες, για μερικές (κυρίως την εργαζόμενη σύζυγο και μητέρα) η έλλειψη ελεύθερου χρόνου και οι πρόσθετοι στρεσογόνοι παράγοντες στο χώρο εργασίας μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα τους να ανταποκρίνονται καλύτερα, καταλήγοντας μερικές φορές σε σωματικές και ψυχικές ασθένειες, όπως κατάθλιψη, στρες, υψηλή πίεση, κεφαλαλγίες και καρδιακή νόσο. Μία ενδεχόμενη πηγή στρες για τις εργαζόμενες γυναίκες είναι η σεξουαλική παρενόχληση. Θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης είναι κυρίως γυναίκες που συχνά βιώνουν αρνητικά συμπεριφοριστικά, σωματικά, ψυχολογικά και σχετιζόμενα με την υγεία αποτελέσματα. Οι γυναίκες που έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης είναι πολύ πιο πιθανό -από άνδρες οι οποίοι παρενοχλούν- να αλλάξουν πόστο στα πλαίσια της εταιρίας, να παραιτηθούν ή να χάσουν τη δουλειά τους.
Παράλληλα, εκτός του ότι υφίστανται περισσότερες πιέσεις στην εργασία, η πλειονότητα των εργαζομένων γυναικών και κυρίως όσες έχουν παιδιά επηρεάζονται περισσότερο από το φόρτο εργασίας και την πίεση του σπιτιού και των υποχρεώσεων τους να φροντίζουν τα παιδιά σε σχέση με τους περισσότερους εργαζόμενους άνδρες. Μάλιστα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και τα δύο μέλη εργάζονται, οι γυναίκες αφιερώνουν τουλάχιστον 15 ώρες επιπλέον εβδομαδιαίως σε δουλειές του νοικοκυριού από τους άνδρες. Παρόμοια πορίσματα έφεραν στο φως οι βρετανικές έρευνες σε ζευγάρια που εργάζονται και τα δύο μέλη, με τις γυναίκες να αφιερώνουν 2 ώρες ημερησίως σε οικιακές δουλειές και μαγείρεμα σε σχέση με τα 45 λεπτά που αφιερώνουν οι άνδρες.
πίσω